Accountview

Zelfstandig Ondernemer:
» Online boekhouden samen met uw accountant
» Zelf uw boekhouding voeren
» Boekhouding, relatiebeheer en facturen ineen
Als zelfstandig ondernemer zult u ook een financiële administratie moeten bijhouden. Dit is niet alleen een verplichting voor de Belastingdienst maar ook belangrijk voor uzelf. U zult willen weten wat u verdient en wat u uitgeeft aan kosten. Een goede administratie geeft dus inzicht in uw bedrijf en resultaten. AccountView kan u hierbij helpen
Wilt u:
Zelf uw boekhouding doen?
Op accountantskosten besparen?
Via het internet boekhouden?
Eenvoudig gegevens met uw accountant uitwisselen?
Uw brancheoplossing aan uw financiële administratie koppelen?
Inzicht in uw financiële situatie krijgen?
Bekijk dan de mogelijkheden van AccountView. Met dit gebruiksvriendelijke en complete boekhoudprogramma kan iedereen snel aan de slag. Zelfs als u weinig of geen ervaring met boekhouden hebt!
Boekhoudsoftware:

Voor optimale aansluiting op administratieve processen
Boekhouden wordt al bijna 25 jaar door Visma Software vereenvoudigd door het automatiseren van de administratieve processen. De boekhouding bestaat uit verschillende deelprocessen. Automatiseren van een deelproces biedt voordeel, maar pas als al deze processen goed op elkaar aansluiten haalt u optimaal rendement uit uw administratie. De boekhouding is dan geen last meer maar een instrument waarmee u het management altijd juiste en actuele cijfers kunt verschaffen.

De controller:
Van registratie naar vooruitkijken
De taken van de controller zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Was u vroeger vooral verantwoordelijk voor registratie, controle en rapportage, is nu uw primaire taak het ondersteunen van het management om ‘in control’ te zijn en om vooruit te kijken. Van de moderne controller wordt verwacht dat hij niet alleen controleert en signaleert maar ook dat hij actief informeert en regisseert. De effecten van strategische wijzigingen moeten op een verantwoorde manier worden doorgerekend. Hiervoor is het van belang dat de blik van de controller naar de toekomst is gericht. Visma Software wil graag uw betrouwbare partner zijn zodat u zich volledig op uw verantwoordelijke taak kunt toeleggen. Wij investeren graag in een langetermijnrelatie en zorgen ervoor dat uw applicatie ook in de toekomst klaar is voor de snel veranderende wereld.
Een sterk fundament
De financiële administratie is het fundament van uw primaire bedrijfsprocessen. Een controller moet kunnen bouwen op betrouwbare data en ervoor zorgen dat zijn financiële afdeling zo efficiënt mogelijk kan werken. AccountView Financieel staat voor een stabiele basis.